Ochrana osobních údajů

1. Informace

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Andrea Petrskovská - Pulito - Kvalitní drogerie a čistící prostředky z Itálie, IČ: 62367471, se sídlem Za Nádražím 302, 742 01, Suchdol nad Odrou (dále jen „PULITO“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek pulitoshop.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. PULITO působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


2. Jaké údaje zpravcováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na PULITO zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na PULITO nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, dodací adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo informace k dodání(např. II.patro).

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá PULITO informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává PULITO údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Více info najdete v sekci Cookies

2.5. PULITO nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi PULITO a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže PULITO vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů a propagaci PULITO formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá PULITO především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas PULITO udělujete v průběhu registrace na PULITO nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu, případně pomocí formuláře v patičce webové stránky, nebo na stránce Přihlásit PULITO! Newsletter. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.3. Pro lepší cílení reklamy a propagace PULITO zpracovává PULITO při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává PULITO statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci PULITO mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • a) kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení nebo
 • b) v nastavení uživatelského účtu nebo
 • c) vznést námitku proti zpracování osobních údajů u PULITO na e-mailové adrese info@uklid-pulito.cz

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete PULITO ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.


5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány PULITO a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s PULITO.

5.2. PULITO dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro PULITO pro účely a způsobem, které PULITO stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které PULITO využívá, patří:

 • a) přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., PPL CZ, s.r.o.
 • b) Smartlook.com, s.r.o. (zajištění služeb zákaznické podpory)
 • c) Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • d) Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • e) Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)


6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. PULITO zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona PULITO následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté PULITO požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává PULITO po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí PULITO pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na PULITO vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na PULITO a požadovat:

 • a) Informace ohledně osobních údajů, které PULITO zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo PULITO. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • b) Přístup k údajům, které jste poskytli PULITO, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám PULITO potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • c) Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může PULITO správně vyřídit Vaši objednávku.
 • d) Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že PULITO zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • e) Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již PULITO nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek PULITO Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • f) Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od PULITO k jinému subjektu, kdy PULITO předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci PULITO vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě PULITO neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností PULITO se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


8. Bezpečnost

8.1. PULITO dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). PULITO klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany PULITO pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na PULITO e-mailem na adresu info@uklid-pulito.cz


10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Doprava

Doprava zdarma

Při nákupu nad 1700 Kč pro ČR pro SK od 2000 Kč
Doprava

Věrnostní program

Získej výhody z každého dalšího nákupu, slevy až 15%
Doprava

Rádi ti poradíme

Neváhej nás kontaktovat na zákaznické lince tel. +420 608 442 620 (7:00 - 18:00 prac. dny) nebo e-mailu na info@pulitoshop.cz
Doprava

Dovážíme i na Slovensko

Vyber si z mnoha našich dopravců. Doručujeme do všech zemí EU.
Skoč na vrch stránky
Kontaktuj nás!

Potřebuješ rychle vytvořit objednávku? Zavolej, nebo e-mail. Jme tu pro tebe.

Po - Pá od 7:00 do 18:00

info@pulitoshop.cz

Kontaktní údaje

Nezmeškej už žádné slevy a novinky!

Potvrď že nejsi robot! Napiš malebemalecepadesatšestvelkeqmalex:

Poslední zaslaný Newsletter

Doprava Doprava ČP Balík na poštu Doprava ČP Balík do ruky Doprava ČP Balík do balíkovny Doprava Zásilkovna Platba Platby kartou a bankovní převody Comgate
Sleduj nás! Sledovat na facebooku   Sledovat na instagramu

Díky Cookies budou naše stránky ještě lepší!

Když lépe pochopíme, co tě zajímá, budeme ti zobrazovat přesnější obsah na míru. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíš s využíváním souborů Cookies pro účely personalizace, analýzy a cíleného marketingu. Používáme cookies, abychom ti umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu, neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více info a podrobný přehled cookies a podmínky jejich užívání.
Kvalitní Italská drogérie