Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky úklidové firmy a e-shopu Pulito pro prodej zboží v internetovém obchodě (dále jen „VOP“)

I. Údaje o firmě Petrskovská Andrea - Pulito

Obchodní firma: Andrea Petrskovská
Sídlo: Za Nádražím 302, 742 01, Suchdol nad Odrou
Zapsaná: v živnostenském rejstříku 380402 - MÚ Nový Jičín
Den zápisu:
IČ: 62367471
Číslo účtu: 2900913517/2010
IBAN: CZ9720100000002900913517
BIC(SWIFT): FIOBCZPPXXX
(dále jen „Prodávající“)

II. Úvodní ustanovení, výklad některých pojmů

2.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást závazných podmínek jakéhokoli závazkového vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2.2. Kupujícím se rozumí:
 • a) Podnikatel, kterým je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
 • b) Spotřebitel, kterým je každý člověk, který je mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.3. Tyto VOP, závazkový vztah a záležitosti v těchto VOP či v závazkovém vztahu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 (občanský zákoník) s vyloučením kolizních norem v rámci mezinárodních vztahů.

2.4. „Internetovým obchodem“, na nějž se tyto VOP vztahují, se rozumí internetový obchod na adrese pulitoshop.cz, jehož provozovatelem je Andrea Petrskovská.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 • a) Ceny zboží a služeb jsou v Internetovém obchodě uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 • b) Kupující má právo od Závazkového vztahu odstoupit. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je obsaženo ZDE a oba tyto dokumenty jsou nedílnou součástí VOP.
 • c) Pokud Kupující zvolí jako způsob platby „Bankovní převod“ nebo „PayPall“, bude expedice zboží ze strany Prodávajícího uskutečněna až po obdržení celé kupní ceny zboží, včetně případné ceny dopravy.
 • d) Se stížností, podnětem či dotazem se Kupující může obrátit na Českou obchodní inspekci, přičemž bližší podmínky stanoví zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění.

IV. Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy

4.1. Pro uskutečnění objednávky není nutné být registrován ani přihlášen. Prodávající však doporučuje registraci provést, a využívat tak služby poskytované jen registrovaným zákazníkům.

4.2. Po vybrání zvoleného zboží jej Kupující přidá tlačítkem „koupit“ do nákupního košíku. V košíku může měnit, popřípadě vyjmout objednané položky. Lze také pokračovat v nákupu a přidávat další zboží. V košíku je vždy uvedena cena a to jak cena jednotlivých položek, tak i cena konečná. Pokud Kupující není v sekci košík a pokračuje v nákupu, zobrazí se mu stav nákupního košíku v pravém horním rohu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH v korunách českých.

4.3. Po zkompletování obsahu košíku Kupující zvolí způsob dopravy, platby, zadá své kontaktní údaje a tlačítkem „pokračovat“ postoupí do posledního kroku před odesláním objednávky, označeného jako „Souhrn“.

4.4. V posledním kroku před odesláním objednávky má Kupující možnost opravy chyb v celkové objednávce a je zde rovněž uvedena doba, do kdy bude zboží dodáno, standardně do 3 pracovních dnů.

4.5. V poslední fázi Kupující odešle objednávku tlačítkem „Dokončit objednávku“.

4.6. Závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřen odesláním objednávky Kupujícího a přijetím objednávky ze strany Prodávajícího; uzavření smlouvy v takovém případě neprodleně potvrdí spolu se zasláním jednoho vyhotovení smlouvy na Kupujícím zadaný email.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pulitoshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

5.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

5.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. Platební podmínky

Kupující si zvolí způsob platby před dokončením objednávky, přičemž Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • a) Dobírka
 • b) Bankovní převod
Při zahraničním nákupu je možno platit pouze bankovním převodem nebo dobírkou.

VII. Dodací podmínky

Kupující si zvolí způsob odběru zboží před dokončením objednávky, přičemž Prodávající nabízí následující možnosti:

 • a)Osobní odběr zdarma po telefonické domluvě je možný na adrese:
            Andrea Petrskovská ,
            Vančurova 40
            Nový Jičín, 741 01
            GSM: +420 608 442 620
            e-mail: info@pulitoshop.cz

 • b) Zaslání přepravní službou

            Doručení po ČR (Česká republika) doprava zdarma od 1 700 Kč
            - ČP - Balík do ruky (do 31,5 kg) -> 155 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - ČP - Balík do ruky (do 50 kg) -> 189 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - ČP - Balík na poštu (do 30 kg) -> 139 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - ČP - Balíkovna (do 5 kg) -> 65 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - ČP - Balíkovna (do 15 kg) -> 89 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - Zásilkovna ČR (do 5 kg) -> 70 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - Zásilkovna ČR (do 10 kg) -> 125 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - Zásilkovna na adresu doručení ČR (do 5 kg) -> 109 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - Zásilkovna na adresu doručení ČR (do 10 kg) -> 139 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - DPD ČR (do 31,5 kg) -> 115 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - DPD ČR (nad 31,5 kg) -> 115 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 100 000 Kč s DPH
            - DPD Pickup / výdejní místo (do 1 kg) -> 59 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - DPD Pickup / výdejní místo (do 5 kg) -> 65 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - DPD Pickup / výdejní místo (do 15 kg) -> 75 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH

            Doručení po SK (Slovenská republika) doprava zdarma od 2 000 Kč
            - PPL SK (do 10 kg) -> 189 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - PPL SK (do 20 kg) -> 199 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - PPL SK (do 60 kg) -> 418 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - PPL SK (do 31,5kg) -> 209 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - PPL SK (do 90kg) -> 627 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - Zásilkovna SK (do 5 kg) -> 95 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - Zásilkovna SK (do 10 kg) -> 139 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - Zásilkovna SK Kurýr na adresu (do 1 kg) -> 119 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - Zásilkovna SK Kurýr na adresu (do 2 kg) -> 139 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - Zásilkovna SK Kurýr na adresu (do 5 kg) -> 169 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - Zásilkovna SK Kurýr na adresu (do 10 kg) -> 215 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - DPD SK (do 3 kg) -> 127 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - DPD SK (do 10 kg) -> 149 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - DPD SK (do 20 kg) -> 189 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000 Kč s DPH
            - DPD Pickup SK / výdejní místo (do 1 kg) -> 99 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - DPD Pickup SK / výdejní místo (do 3 kg) -> 119 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH
            - DPD Pickup SK / výdejní místo (do 10 kg) -> 139 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH

            Osobní odběr
            - Vančurova 40, Nový Jičín, 741 01 (po telefonické domluvě) -> 0 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 1 700 Kč s DPH

            Doručení do zahraničí
            - Zásilkovna Dánsko (Denmark) do 2 kg DK POST NORD PP -> 280 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 2 500 Kč s DPH
            - Zásilkovna Dánsko (Denmark) do 5 kg DK POST NORD PP -> 300 Kč s DPH -> dobírka 35 Kč s DPH -> zdarma limit 3 000 Kč s DPH

  Velkoobchodní zákazníci mají pro všechny druhy dopravy zdarma limit 6 000 Kč.

VIII. Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. U použitého zboží může být tato doba zkrácena na dvanáct měsíců od převzetí zboží. Záruka je vždy uvedena u zboží.
 • V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.
 • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
 • Jako reklamace nemůže být uznána nevyhovující vůně či špatně zvolený druh prostředku či výrobku.
Nárok a uplatnění odpovědnosti ze záruky zaniká také v těchto případech:

 • ztrátou nákupního dokladu
 • porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • mechanickým poškozením zboží
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně
 • Pro oznámení reklamace může Kupující využít reklamační formulář, který je k dispozici ke stažení
 • Doručení reklamovaného zboží na adresu místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury (účtenky) s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace
 • Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné
 • Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí

VIII. Výměna a vrácení zboží

8.1. Kupující může zboží vyměnit nebo vrátit pouze v případě, že bude Prodávajícímu doručeno koupené zboží nepoužité, nebo použité jen z části, čímž se rozumí zboží jednorázově použité, které nesplňuje vlastnosti výrobku uvedené na etiketě, nebo je jinak závadné či s prošlým datem spotřeby.

8.2. Doručeno musí být s kopií faktury na adresu sídla společnosti neprodleně, nejpozději však do14 dnů.

8.3. Výměna nebo vrácení peněz budou realizovány v co nejkratším termínu, o kterém bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

8.4. Poškozené nebo chybějící zboží se bude prodávající snažit dodat v co nejkratším termínu. Reklamace musí být dle zákona vyřízena nejpozději do 30 dnů.

IX. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese provozovny Za Nádražím 302, Suchdol nad Odrou, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

X. Ochrana důvěrných informací, ochrana osobních údajů

Uzavřením závazkového vztahu dává kupující společnosti Úklid-Pulito souhlas k používání osobních údajů. Na základě těchto údajů bude kupující informován o novinkách a slevách na e-shopu pulitoshop.cz. Veškeré osobní údaje budou považovány za přísně důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a v žádném případě nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Prodávající dbá na zajištění maximální ochrany dat, které byly poskytnuty zákazníkem tak, aby se tyto informace nedaly jakkoli zneužít.

XI. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.10.2016.

9.2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právem.

9.3. Tyto VOP ruší s platností a účinností ode dne jejich účinnosti veškeré předchozí ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím v jakékoliv formě.

9.4. Kupující byl s těmito VOP řádně seznámen při uskutečnění přístupu na portál pulitoshop.cz pro objednání zboží, a potvrdil, že jim porozuměl a s takto upravenými vzájemnými právy a povinnostmi bez výhrad souhlasí.

9.5. Pro právní vztahy vzniklé na základě smluvních vztahu uzavřeného přede dnem účinnosti těchto VOP platí ujednání dle předmětných smluv a účinky těchto VOP se vylučují, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Suchdole nad Odrou, 1.10.2016

Doprava

Doprava zdarma

Při nákupu nad 1700 Kč pro ČR pro SK od 2000 Kč
Doprava

Věrnostní program

Získej výhody z každého dalšího nákupu, slevy až 15%
Doprava

Rádi ti poradíme

Neváhej nás kontaktovat na zákaznické lince tel. +420 608 442 620 (7:00 - 18:00 prac. dny) nebo e-mailu na info@pulitoshop.cz
Doprava

Dovážíme i na Slovensko

Vyber si z mnoha našich dopravců. Doručujeme do všech zemí EU.
Skoč na vrch stránky
Kontaktuj nás!

Potřebuješ rychle vytvořit objednávku? Zavolej, nebo e-mail. Jme tu pro tebe.

Po - Pá od 7:00 do 18:00

info@pulitoshop.cz

Kontaktní údaje

Nezmeškej už žádné slevy a novinky!

Potvrď že nejsi robot! Napiš malebemalecepadesatšestvelkeqmalex:

Poslední zaslaný Newsletter

Doprava Doprava ČP Balík na poštu Doprava ČP Balík do ruky Doprava ČP Balík do balíkovny Doprava Zásilkovna Platba Platby kartou a bankovní převody Comgate
Sleduj nás! Sledovat na facebooku   Sledovat na instagramu

Díky Cookies budou naše stránky ještě lepší!

Když lépe pochopíme, co tě zajímá, budeme ti zobrazovat přesnější obsah na míru. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíš s využíváním souborů Cookies pro účely personalizace, analýzy a cíleného marketingu. Používáme cookies, abychom ti umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu, neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více info a podrobný přehled cookies a podmínky jejich užívání.
Kvalitní Italská drogérie